Tekstvak: HERVORMDE KERK HAASTRECHT
Tekstvak: Welkom op de website van de Hervormde Kerk van Haastrecht

Profiel 

Van oudsher werd de Hervormde gemeente van Haastrecht gezien als een vrijzinnige gemeente. In de loop der jaren is langzamerhand een verschuiving opgetreden naar de midden orthodoxie. 
Onze gemeente staat bekend als een pluriforme en gastvrije gemeente. Dit houdt in dat iedereen welkom is een viering in onze gemeente mee te maken. Ons streven is dat mensen vanuit verschillende gezindten/geloofsopvattingen zich er thuis voelen. 

Gemeentezang
De gemeentezang in onze gemeente wordt voornamelijk ondersteund en begeleid door orgelspel. Het orgel is een monumentaal orgel. Ook heeft de gemeente de beschikking over een koororgel. Wij zingen uit het nieuwe Liedboek.
Bij speciale gelegenheden zingt de projectcantorij.

 

Hervormde Kerk Haastrecht

Kerkplein 9

2851 CJ Haastrecht

e-mail: info@hkhaastrecht.nl

Tekstvak: Bijgewerkt 20 januari 2018

Door op het logo hiernaast te klikken zijn wij te volgen via facebook

Door op het logo hiernaast te klikken zijn de gezamenlijke kerken van Haastrecht (HAPIS) te volgen via facebook

 

 

Tekstvak: Zondag 21 januari 10.00 uur

Voorganger ds. Jaap Huttenga

De dienst staat in het teken van de Gebedsweek voor de Eenheid. Deze week voor de Oecumene wordt omkranst door de heiligendagen van de apostelen Petrus en Paulus. Deze twee staan vanouds voor twee uiteenlopende accenten in het christelijk geloof. De lezingen volgens het oecumenisch leesrooster zijn:
1 Samuel 3, 1-10 en Marcus 1, 14-20. Twee verhalen waarin mensen geroepen worden om mee te doen aan het waarmaken van Gods plannen voor het beloofde land (Samuël) en het beloofde Koninkrijk van God (de leerlingen van Jezus).  Wij horen ook bij die leerlingen. Dat we geroepen worden houdt in dat het niet om ons eigen initiatief, onze eigen grote plannen gaat. Alle reden om niet onszelf te bewijzen maar eenheid te zoeken, samen met alle mensen van Jezus.
Tekstvak: BINNENKORT


Donderdag 18 en 25 januari: 
Bijbelstudieavonden over het hiernamaals. Aanvang 20.00 uur bij de fam. v.d. Bas. o.l.v. ds. Anja van Alphen

Maandag 29 januari: 
Afsluiting Week van Gebed voor de Eenheid.
Vertoning van de Film Godspell. Afsluiting met een korte gebedsviering.
Zaal open 19.30 uur. Aanvang Film 19.45
Tekstvak: KLOKKEN LUIDEN VOOR 
ACTIE KERKBALANS

Ook dit jaar doen wij mee aan het landelijk inluiden van de Actie Kerkbalans. 
Aanstaande zaterdag om 13.00 uur luiden daarom de klokken van onze kerk.  
Het thema voor de campagne van 2018 is 

“Geef voor je kerk”. 

De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018. U kunt de “lopers” van de Kerkbalans dus binnenkort weer verwachten. We hopen dat onze kerk voor u  in vele opzichten van grote waarde is en dat u dit wilt bevestigen door middel van een ruime financiële toezegging voor het jaar 2018.

Hartelijk dank!
header

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd

ANBI status