Tekstvak: HERVORMDE KERK HAASTRECHT

Welkom op de website van de Hervormde Kerk van Haastrecht

 

 

Profiel

 

Van oudsher werd de Hervormde gemeente van Haastrecht gezien als een vrijzinnige gemeente. In de loop der jaren is langzamerhand een verschuiving opgetreden naar de midden orthodoxie.

Onze gemeente staat bekend als een pluriforme en gastvrije gemeente. Dit houdt in dat iedereen welkom is een viering in onze gemeente mee te maken. Ons streven is dat mensen vanuit verschillende gezindten/geloofsopvattingen zich er thuis voelen.

 

Gemeentezang

 

De gemeentezang in onze gemeente wordt voornamelijk ondersteund en begeleid door orgelspel. Het orgel is een monumentaal orgel. We zingen uit het Nieuwe Liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” maar ook wordt regelmatig geput uit liederen uit b.v. bundels van Sytse de Vries (Het liefste lied van Overzee) Zangen van Zoeken en Zien, maar ook nog uit de bundel Tussentijds met liederen die niet zijn opgenomen in het Nieuwe Liedboek. Ook liederen uit Taize worden in onze gemeente graag gezongen.

 

Bij speciale gelegenheden zingt de gelegenheidscantorij o.m. ter ondersteuning van de gemeentezang

 

 

Hervormde Kerk Haastrecht

Kerkplein 9

2851 CJ Haastrecht

e-mail: info@hkhaastrecht.nl

Tekstvak: Bijgewerkt 4 februari 2023

Door op het logo hiernaast te klikken zijn wij te volgen via facebook

Door op het logo hiernaast te klikken zijn de gezamenlijke kerken van Haastrecht (HAPIS) te volgen via facebook

 

 

Tekstvak:

 

Zondag 5 februari

 

Gezamenlijke viering

 

Voorganger ds. Joas van der Schoot

 

Viering Heilig Avondmaal

 

Organist: Bas Verboom

 

U kunt de diensten ook volgen via

 

www.kerkdienstgemist.nl

 

 

klik hier

 

klik hier voor de liturgie

 

Middaggebed

 

Iedere woensdag om 13.00 uur in onze kerk, inloop vanaf ca. 12:45 uur. Tot ongeveer 14.00 uur is de kerk geopend. We lezen samen een psalm en een korte schriftlezing, we bidden, we zijn stil. Een moment om tot rust en bezinning te komen op de dag en in de week. U bent welkom om even rond te kijken, en ook voor een praatje met dominee Joas van der Schoot.

 

 

 

Na de gezamenlijke gemeenteavond over het Heilig Avondmaal in november onder leiding van dr. Klaas-Willem de Jong, heeft de gezamenlijke kerkenraad nagedacht over het vervolg van deze avond. Daarop is besloten om voor de zomer twee keer samen het Avondmaal te vieren, om zo van elkaars traditie te kunnen proeven.

De vorm die we daarvoor hebben gekozen is om echt bij elkaar te gast te zijn. We hebben twee eigen tradities met overeenkomsten en verschillen en we willen nu graag bij elkaar het avondmaal meebeleven zoals de ander het gewend is.

Op 22 januari was er Heilig Avondmaal in de gereformeerde kerk een viering  met een formulier, zittend aan tafel, voor volwassen/belijdende gemeenteleden en nu aanstaande zondag op 5 februari in de hervormde kerk, een viering in een kring, met een tafelgebed, waar ook de kinderen kunnen deelnemen.

Dit is een mooie kans om elkaars traditie beter te leren kennen en waarderen. Allen van harte welkom!

Home

Kerkdiensten/

Protocol Kerk TV

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel/SOW

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk/

Jeugd

ANBI status