Tekstvak: HERVORMDE KERK HAASTRECHT
Tekstvak: Welkom op de website van de Hervormde Kerk van Haastrecht

Profiel 

Van oudsher werd de Hervormde gemeente van Haastrecht gezien als een vrijzinnige gemeente. In de loop der jaren is langzamerhand een verschuiving opgetreden naar de midden orthodoxie. 
Onze gemeente staat bekend als een pluriforme en gastvrije gemeente. Dit houdt in dat iedereen welkom is een viering in onze gemeente mee te maken. Ons streven is dat mensen vanuit verschillende gezindten/geloofsopvattingen zich er thuis voelen. 

Gemeentezang
De gemeentezang in onze gemeente wordt voornamelijk ondersteund en begeleid door orgelspel. Het orgel is een monumentaal orgel. Ook heeft de gemeente de beschikking over een koororgel. Wij zingen uit het nieuwe Liedboek.
Bij speciale gelegenheden zingt de projectcantorij.

 

Hervormde Kerk Haastrecht

Kerkplein 9

2851 CJ Haastrecht

e-mail: info@hkhaastrecht.nl

Tekstvak: Bijgewerkt 10 oktober

Door op het logo hiernaast te klikken zijn wij te volgen via facebook

Door op het logo hiernaast te klikken zijn de gezamenlijke kerken van Haastrecht (HAPIS) te volgen via facebook

 

 

Tekstvak: ZONDAG 14 OKTOBER
ZWEO DIENST IN DE GEREFORMEERDE KERK
VOORGANGER DS. Jaap Hutenga

De dienst staat in het teken van Stichting Proplan in Gouda. Willem Pronk, de voorzitter van Proplan komt vertellen over het vele werk dat de Stichting vooral in BosniŽ, KroatiŽ en ServiŽ doet.  Deze ochtend is de aandacht speciaal gericht op kinderen met een beperking in Tuzla. De kinderen verblijven veelal in een internaat. Er wordt geld ingezameld om deze kinderen mee te kunnen laten doen met een bijzondere Sportmanifestatie waarvoor zij sportkleding nodig hebben. Iedereen is van harte welkom!

 

UITNODIGING GEMEENTEAVOND SOW ENQUETE

 

 

In het afgelopen voorjaar is er een gezamenlijke gemeenteavond gehouden waarin de Samen Op Pad (SOP) groep uitleg heeft gegeven over de resultaten van de SOW-enquÍte.

We kregen een mooi onderbouwde toelichting. Vragen werden duidelijk beantwoord.†

 

Zowel de SOP- groep als beide kerkenraden zich konden voorstellen dat de uitkomsten bij velen ook nog moesten bezinken en later nog meer vragen of toelichting zouden oproepen.† Afgesproken is daarom opnieuw een avond te beleggen maar dan niet gezamenlijk.

 

 

Deze avond wordt gehouden op donderdag 11 oktober om 20.00 uur

Voor beide gemeenten op dezelfde datum maar wel in de eigen kerk. De SOP-groep verdeelt zich over beide kerken om de vragen te kunnen beantwoorden.

Graag ontmoeten wij u dan ook op 11 oktober om 20.00 uur in uw eigen kerkgebouw!

 

Met vriendelijke groet van

De SOP-groep en beide kerkenraden.

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Fotoís

Verhuur kerk

Jeugd

ANBI status