Profiel

De Hervormde gemeente van Haastrecht is een kleine, warme en gastvrije gemeenschap. De zondagse kerkdiensten, het samen vieren en de ontmoeting met elkaar, vormen het hart van onze gemeente. Doordeweeks worden er regelmatig activiteiten georganiseerd en zoeken gemeenteleden elkaar vaak op.

Iedereen is van harte welkom in onze vieringen, en het is ons streven dat mensen met uiteenlopende geloofsopvattingen zich thuis kunnen voelen. Onze wortels zijn vrijzinnig, maar de geloofsbeleving is door de jaren heen breder en diverser geworden. De historische stromingen lopen in de kerk veel meer door elkaar dan vroeger en dat is ook mooi, we hebben veel van elkaar te leren.

Momenteel werken we intensief samen met de Gereformeerde Kerk aan een fusie tot één Protestante gemeente in Haastrecht.


Liturgie en muziek
 
We houden van een mooie en goed verzorgde liturgie. De gemeentezang in onze gemeente wordt voornamelijk ondersteund en begeleid door orgelspel op het monumentale Van Dam-orgel, of op het recent aangeschafte kistorgel van orgelbouwer Van Vulpen.

We zingen uit het Nieuwe Liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” maar er wordt ook wel uit andere bundels gezongen. Enkele keren per jaar organiseren we op zondagmiddag een Taizéviering.

 
Met enige regelmaat, bijvoorbeeld op feestdagen en in bijzondere diensten, zingt er een cantor of cantorij in de vieringen.
 
terug