HERVORMDE KERK HAASTRECHT

SOW/ACTUEEL

NIEUWSBRIEF                  

HERVORMDE GEMEENTE HAASTRECHT             

 

Haastrecht,  18 november 2022

 

 

Bloemengroet

De bloemengroet van afgelopen zondag was, als groet en bemoediging van de gemeente, naar de familie Siebert in verband met de ziekte van de vader van Ilja.

 

Kerkdiensten

Aanstaande zondag is het gedachteniszondag. Wij noemen de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden maar ook de namen van dierbaren van gemeenteleden. Er wordt een kaars voor hen ontstoken en later kunnen wij allen een lichtje ontsteken voor wie gestorven zijn maar leven in ons hart.

 

De dienst begint om 10.00 uur. Ds. Joas van der Schoot is onze voorganger. Er is een mooie liturgie samengesteld. De cantorij zingt samen met de gemeente een aantal liederen en onze organist en Maartje van Straaten zorgen voor mooie muziek.

U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

N.B. Van de liturgie treft u een verkorte versie aan. Als u de uitgebreide liturgie digitaal wilt ontvangen kunt u dat aangeven via e-mail jokesosef@hotmail.com.

 

Collectes voor deze zondag

Deze zijn: 1e eredienst en diaconaat, 2e Hospice Oudewater en 3e instandhouding gebouwen.

 

Toelichting op de diaconale collecte

Hospice Oudewater.

Veel mensen willen het liefst thuis sterven, in hun eigen vertrouwde omgeving. Met goede zorg en aandacht van familie en vrienden om hen heen in die laatste levensfase. Dat is in de praktijk helaas lang niet altijd mogelijk. Als naasten van de ernstige zieke zou je juist dat nog zo graag willen doen. Dan biedt het hospice een oplossing.

 

Een hospice is een zogenaamd bijna-thuis-huis. Dat wil zeggen: net als thuis. In een hospice kunnen ongeneeslijk zieke mensen met een maximale levensverwachting van ongeveer drie maanden verzorgd worden. Het hospice is een huis waar zowel oudere als jongere mensen de laatste maanden van hun leven kunnen verblijven. Als er thuis niet voldoende ruimte, tijd of rust is om die aandacht te geven, die je als naaste juist zo graag zou willen geven, is een hospice een goede oplossing. Door de continue aanwezigheid van vrijwilligers is hier weer ruimte voor.

 

Als u op de collectezak klikt wordt u direct doorgeleid naar de betaalomgeving

S.O.W. gemeenteavond over het Avondmaal

De gemeenteavond van afgelopen donderdag was heel goed bezocht door leden uit beide kerken. De avond die werd geleid door dr. Klaas-Willem de Jong, docent aan de Protestants Theologische Universiteit. Na de inleiding bespraken we kort in groepjes een aantal vragen. Als u niet in de gelegenheid was de avond bij te wonen maar de inleiding/uitleg nog wilt horen dan kan dit via deze link

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2376/events/recording/166871160002376

of via www.kerkdienstgemist.nl  inloggen bij de gereformeerde kerk Haastrecht.

 

Zondagmiddaggesprek in de Hervormde Kerk Haastrecht

over eenzaamheid

Zondag 27 november organiseert de Hervormde kerk Haastrecht voor het eerst een ‘zondagmiddaggesprek’: voordat de werkweek weer begint op zondagmiddag een open en verdiepend gesprek over een actueel onderwerp rond zingeving en samenleving. Deze eerste keer gaan we in gesprek met Jolanda Gerbrandts van Welzijn Krimpenerwaard over het onderwerp eenzaamheid. Veel mensen, jong en oud, hebben te maken met verschillende vormen van eenzaamheid. Hoe groot is dit probleem in onze samenleving en in onze omgeving? En wat kun je doen om de eenzaamheid van een ander of van jezelf te doorbreken? Je hoeft voor de zondagmiddaggesprekken niet iets met de kerk of het geloof te hebben, iedereen is welkom! Inloop met koffie vanaf 16:00u. Het gesprek begint om 16:15 en duurt tot maximaal 17:00u. Daarna is er gelegenheid om nog informeel na te praten en soep en een broodje mee te eten. Toegang gratis, er is een collecte voor de onkosten. Aanmelden kan via de predikant van de Hervormde gemeente Haastrecht, ds. Joas van der Schoot: joas.vanderschoot@outlook.com.

 

21 - 26 november:

Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland (o.a. in Haastrecht)

Van 21 tot 26 november collecteren we voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op Griekse eiland of op het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar. Een van hen is Ilana uit Afghanistan. Ze zegt: “Vier jaar geleden voelden mijn ouders zich gedwongen om te vluchten. Na een reis vol gevaren kwamen we met een hart vol hoop op Lesbos aan. De werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders. De enorme hitte of bittere kou zijn verschrikkelijk. Soms is er geen eten, geen water en geen plek om te slapen. Alle onzekerheden maken me gek. Ons asielverzoek is al drie keer afgewezen.” Stukje welvaart delen Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. In honderden plaatsen in Nederland gaan collectanten van 21 - 26 november langs de deuren. “Kerk in Actie geeft op deze manier handen en voeten aan het delen van een stukje welvaart met onze naasten”, vertelt een collectecoördinator. “Het is schrijnend om te zien hoe wij in Europa omgaan met vluchtelingen, kwetsbare mensen die op zoek zijn naar een klein beetje veiligheid. Misschien is het slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar voor mensen die zo’n druppel krijgen is het heel belangrijk. De invloed die we wel hebben, moeten we benutten om iets te doen voor kwetsbare medemensen.” In de knel Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland. Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor uw betrokkenheid.

 

OP WEG NAAR DE VREDE

 

is de titel van de Kerstwandeling die op vrijdag 16 december gehouden zal worden in Haastrecht. De kerken van Haastrecht, die samenwerken in het Hapis

(Haastrechts Platform voor Interkerkelijke Samenwerking) organiseren deze tocht. Onderweg wordt u verrast met live-scenes uit het Kerstevangelie, muziek en zang, fakkels en boodschappers. Als u het Kind van de Vrede gevonden hebt, is er na afloop chocomel en glühwein in een van de kerken en kunt u nog even napraten en nagenieten. Dus schrijf het in uw agenda!!! U kunt starten vanaf 18.00 uur tot en met 19.30 uur op het Concordiaplein bij gebouw Concordia in Haastrecht.

Weet u welkom, we zien uit naar uw komst. De voorbereidingsgroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel/SOW

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd