HERVORMDE KERK HAASTRECHT

KERKGEBOUW

Kerk na de brand van 1964.

Beschrijving


Laatgotische in hout overwelfde kruiskerk waarvan alleen het korte schip, het dwarsschip en de toren over zijn. De zijbeuktraveeŰn hebben topgeveltjes. Torenromp in vroeg-gotische vormen, renaissance bovenbouw gerestaureerd na brandschade in 1896; toren opnieuw gerestaureerd van 1960 tot 1964. Binnen zijn twee koperen kronen.

Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1847 door L. van Dam en Zonen gemaakt voor de Hervormde Kerk te Bovenkarspel. In 1968 overgeplaatst naar Haastrecht

 

Historie

 

Al tussen 1275 en 1280 is sprake van een Kerk te Haastrecht. Het onderste deel van de toren dateert mogelijk nog uit die tijd. In de veertiende en de vijftiende eeuw vonden verscheidene verbouwingen plaats.


In 1511 werd de kerk door Gelderse troepen in brand gestoken.
Tijdens de reformatie, om precies te zijn in 1570, ging de kerk over van katholieke in protestante handen.

 

Ook rond 1575 werd het inmiddels herstelde kerkgebouw verwoest, hetzij door brand, hetzij door oorlogsgeweld tussen Geuzen en Spanjaarden. Pas in 1609 wordt gestart met de herbouw van het kerkgebouw. De wederopbouw duurde twee jaar..

In 1726 werd Haastrecht getroffen door overstromingen, waardoor vele graven in de kerk invielen.

In 1896 brandde de kerk opnieuw af. Oorzaak waren de verkeerd ge´nstalleerde rookleidingen van nieuw aangeschafte kachels, die het dak vlam deden vatten. De kerk en de toren werden direct herbouwd.

Op 12 juni 1964 werd de kerk wederom getroffen door een grote brand, die ontstond tijdens loodgieterwerkzaamheden. Zie foto hiernaast. Hierna werd de kerk gerestaureerd naar de toestand van vˇˇr 1896.

 

In 2004 is het koorgedeelte (het huidige liturgische gedeelte) van de kerk gerestaureerd. Waarschijnlijk ten gevolge veranderingen in het grondwaterpeil zijn de funderingspalen weggerot en dreigde het koor van het gebouw af te breken. Mede door de inspanningen van de leden van de kerk is het kerkgebouw hersteld en nu mooier dan tevoren.

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Fotoĺs

Verhuur kerk

Jeugd